Dnes je pondělí 27.1.2020, svátek má Ingrid

1. máj před padesáti lety

Prvomájový průvod v r. 1965 / Foto: S. OlbrichtPadesát let je v dějinách lidstva takřka zanedbatelný úsek. Jenže pro jednoho člověka to je víc než polovina života. Za posledních 50 let se toho u nás změnilo velmi mnoho. Změnily se samozřejmě i oslavy 1. máje.

Jak tedy vypadala oslava 1. máje před padesáti lety? Příliš se nelišila od ostatních oslav po roce 1948. Sice se už v průvodu nenosily obrazy K. Gottwalda, A. Zápotockého, J. Stalina, K. Marxe nebo B. Engelse, ale alegorické vozy zde měly stále svoje místo a projevy představitelů vládnoucí KSČ oslavovaly Sovětský svaz, mír, pokrok a pracovní úspěchy. Účast byla nepatrně nižší, než v předchozích (zejména v padesátých) letech. Ulice byly vyzdobeny věnci a fáborky z krepového papíru, děti mávaly mávátky a průvody zářily barvami (převládala hlavně červená-rudá) – snad proto, že všechno ostatní bylo tak šedé…

Oslava 1. máje roku 1965 byla zahájena proslovem předsedy ONV A. Sedláčka a nesla se v duchu 20. výročí  osvobození. Samotného průvodu se zúčastnilo přibližně 1500 osob (většinou mládeže). Prvomájový průvod doprovázely čtyři hudby. Polovina mládeže byla v pionýrském kroji a v úborech byli také požárníci a sportovci nebo např. zdravotní sestry. Účastníci nesli téměř 50 vlajek a hesel. Průvodu se zúčastnilo osm vyzdobených vozidel Svazarmu, požární ochrany a státního statku. Na Palackého náměstí přihlíželo průvodu téměř 4 tisíce osob.

Připomeňme si ve stručnosti několik dalších prvomájových oslav:

1922 – V tomto roce byl 1. máj prohlášen za státní svátek. V kostele byly dopoledne mše, odpoledne májové pobožnosti. Samotnou oslavu pojaly politické strany podobně jako dnes – konaly se průvody, tábory lidu a proslovy. Zúčastnily se jich tyto strany: národní socialisté, sociální demokraté, lidová strana a agrární strana. Socialistické strany měly asi po 500 účastnících, lidová 250 a nejméně agrární. Po těchto shromážděních se poté účastníci všech stran procházeli v klidu po náměstí s červenobílým vlajkami nebo červenými karafiáty.

1925 – 1. máj byl slaven jako národní svátek. Opět byly pořádány tábory lidu, ale jen dva: socialistů a komunistů. Přítomný úřední komisař komunistický tábor rozpustil pro příliš „prudkou“ řeč.

1945 – První poválečný 1. máj se slavil opět jako národní svátek a současně jako svátek osvobození města. Na náměstí byla postavena tribuna, kde svůj projev pronesl předseda Národního výboru František Kostík. Dále hovořili Josef Hanák a Josef Brauner. Poté zazněla státní hymna a „občané se rozešli každý ke své práci“.

1947 – Oslavy se konaly pod hlavičkou stran národní fronty – záplava praporů, karafiátů a průvodů. Několik hudebních těles. Účast: komunisté 1750, čs. socialisté 1150, sociální demokraté 600. Na náměstí byly tři tribuny.

1948 – Oslavu 1. máje organizoval Místní akční výbor NF. Účast byla nebývalá – přes 6000 lidí.

1949 – Průvod v počtu 900 osob vyrazil z aleje za Špitálkou, kde se spojil s průvody z okolních obcí. Mohutný průvod poté prošel městem na náměstí. V čele vlála státní vlajka, za ní skupina v národních krojích, příslušníci SNB, příslušníci svazu bojovníků za svobodu, lidové milice se zbraněmi, školní mládež, dechová hudba, svazáci, sokoli, fotbalisté, skauti, hasiči, železničáři, hudba, ženy, muži z továren a venkova, hudba, členové KSČ, členové MNV, cyklisté, alegorické vozy, motocykly, auta. V průvodu šlo 2733 osob, shromáždění se zúčastnilo 4700 osob. V průvodu byly neseny obrazy K. Gottwalda, J. Stalina, K. Marxe a B. Engelse.

V r. 1952 získal Slavkov putovní vlajku za výzdobu města na 1. máje. Opět se konal průvod městem.

1954 – Velká účast, bohatá výzdoba květin a praporů.

1955 – V tomto jubilejním roce si občané připomněli oběti války a velkou pomoc SSSR. Provmájový průvod za velké účasti a mnoha alegorických vozů, kombajnů a hospodářských strojů.

1956 – Průvod městem vyzdobeným prapory a velkými obrazy zakladatelů socialismu Marxe, Engelse, Lenina a našich prezidentů Gottwalda a Zápotockého. Bylo chladno a deštivo.

1957 – Od časného rána se shromažďovali žáci škol, zaměstnanci závodů a úřadů, společenské organizace a občané ze sousedních obcí do průvodu (7000 účastníků). Byli vypuštěni holubi – symbol míru, v průvodu jely alegorické vozy a po hymnách měl proslov tajemník OV KSČ Tichý.

1968 – 1. máj byl tento rok bez průvodu. Po manifestaci na zámeckém nádvoří následoval sportovní program na stadionu.

1969 – V tomto roce byl 1. máj oslaven manifestací s politickým projevem zástupce OV NF na zámeckém nádvoří za účasti 500 osob. Po manifestaci proběhly atletické závody oddílů ze Slavkova, Vyškova, Brna a Prostějova za účasti 100 atletů.

Po roce 1989 se prvomájové průvody s povinnou účastí školní mládeže (každoroční realita socialistického Československa) staly již minulostí.

Máte nějakou zajímavou vzpomínku z oslav Svátku práce? Podělte se o ni s ostatními! Vaše příspěvky vítáme.

red.

Příprava prvomájové výzdoby / Foto: S. Olbricht183http://www.null.veslavkove.cz/
Příprava prvomájové výzdoby / Foto: S. Olbricht
Příprava prvomájové výzdoby / Foto: S. Olbricht161http://www.null.veslavkove.cz/
Příprava prvomájové výzdoby / Foto: S. Olbricht
Příprava prvomájové výzdoby / Foto: S. Olbricht158http://www.null.veslavkove.cz/
Příprava prvomájové výzdoby / Foto: S. Olbricht
Příprava prvomájové výzdoby (Bučovická ulice) / Foto: S. Olbricht167http://www.null.veslavkove.cz/
Příprava prvomájové výzdoby (Bučovická ulice) / Foto: S. Olbricht
Dechovka pod vedením L. Vykoupila před radnicí / Foto: S. Olbricht186http://www.null.veslavkove.cz/
Dechovka pod vedením L. Vykoupila před radnicí / Foto: S. Olbricht
Dechovka Ladislava Vykoupila / Foto: S. Olbricht158http://www.null.veslavkove.cz/
Dechovka Ladislava Vykoupila / Foto: S. Olbricht
Tribuna byla umístěna naproti radnici / Foto: S. Olbricht156http://www.null.veslavkove.cz/
Tribuna byla umístěna naproti radnici / Foto: S. Olbricht
V čele kapelník Ladislav Vykoupil / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
V čele kapelník Ladislav Vykoupil / Foto: S. Olbricht
Alegorické vozy / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Alegorické vozy / Foto: S. Olbricht
Požárníci/ Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Požárníci/ Foto: S. Olbricht
Požárnící v průvodu / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Požárnící v průvodu / Foto: S. Olbricht
Čs. červený kříž / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Čs. červený kříž / Foto: S. Olbricht
Požárníci v ozdobené „vétřiesce“ / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Požárníci v ozdobené „vétřiesce“ / Foto: S. Olbricht
Alegorické vozy / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Alegorické vozy / Foto: S. Olbricht
Prvomájový průvod prochází vyzdobeným Palackého náměstím / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Prvomájový průvod prochází vyzdobeným Palackého náměstím / Foto: S. Olbricht
Prvomájový průvod v r. 1965 / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Prvomájový průvod v r. 1965 / Foto: S. Olbricht
Vozidlo požárníků / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Vozidlo požárníků / Foto: S. Olbricht
Tribuna vedle společenského domu / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Tribuna vedle společenského domu / Foto: S. Olbricht
Děti s mávátky a rudými máky / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Děti s mávátky a rudými máky / Foto: S. Olbricht
Před radnicí / Foto: S. Olbricht108http://www.null.veslavkove.cz/
Před radnicí / Foto: S. Olbricht
Nechyběly pouťové atrakce / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Nechyběly pouťové atrakce / Foto: S. Olbricht
Prvomájový průvod (1966). V čele průvodu směřujícího z Tyršovy do Lidické ulice jdou dva mladíci. Poznáte je? (Zprava: I. Žižlavský a R. Lánský) / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Prvomájový průvod (1966). V čele průvodu směřujícího z Tyršovy do Lidické ulice jdou dva mladíci. Poznáte je? (Zprava: I. Žižlavský a R. Lánský) / Foto: S. Olbricht
Prvomájová pohoda / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Prvomájová pohoda / Foto: S. Olbricht
Kolotoče / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Kolotoče / Foto: S. Olbricht
Prvomájové dopoledne / Foto: S. Olbricht195http://www.null.veslavkove.cz/
Prvomájové dopoledne / Foto: S. Olbricht

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
   
 
Polední menu

menu

Přečtěte si aktuální nabídku poledního menu restaurací ve Slavkově u Brna!

Program kina

kino

Navštivte kino JAS 
ve Slavkově u Brna. Přečtěte si program!

Společnost

Kultura

 • Zavraždily spolubydlící!
  V dnešním světě se už může stát ledasco. Tři seniorky usmrtily svoji nemohoucí kamarádku jen proto, že stále vyhrávala v kartách. Bestie! Ovšem jenom na jevišti. Kdo ze čtenářů navštívil divadelní představení slavkovského divadelního spolku, si jistě vzpomene, že takto se odehrává děj černé... celý článek

Černá kronika

 • Ve městě hořel už třetí strom
  Již třetí případ zapáleného stromu řešili slavkovští hasiči. Naposledy, 14. května, prohořel kmen vrby ve Svojsíkově parku. Vzhledem k jeho vzrostlé koruně bylo strom tak nestabilní, že jej pracovníci technických služeb museli ihned pokácet a rozřezat. Podobný případ se ve Slavkově nestal... celý článek

Příroda

 • Slavkov v podzimních barvách roku 2019
  Slavkov
  Slavkov
  Každým rokem nás podzimní příroda odmění spektrem teplých barev. Vždy je to jiné. Klimatické podmínky rozhodují o zabarvení zeleně. Já mám pocit, že podzimní barvy letošního roku se přírodě mimořádně vydařily.
Banner

veslavkove_logomp© Copyright 2008 – 2010 BMTYPO .
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí,
šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BM TYPO zakázáno.